S c r o l l D o w n

Nasza działalność opiera się na cyklu morskich warsztatów modelarskich i ma na celu wprowadzenie uczestników spotkań w świat zaprojektowany wokół wody. Na naszych spotkaniach uczymy tego, że każdy z nas może odgrywać istotną rolę w kształtowaniu swojego otoczenia oraz podkreślamy znaczenie wody w tworzeniu krajobrazu i kultury nadmorskiej.

Na warsztatach, razem z dziećmi, budujemy modele wybranych statków, łódek oraz wodnych akcesoriów. Przy tej okazji wspólnie uczymy się nie tylko historii naszych okolic, ale również samodzielnej pracy, modelowania, omawiamy techniki przy użyciu których powstawały nasze modele, a przede wszystkim poszerzamy swoje horyzonty.

Warsztaty skierowane są do różnych grup wiekowych. Ich tematyka nierozerwalnie łączy się z wodą i towarzyszącymi jej obiektami.

Save